Visi dan Misi

clear

VISI
Menjadi Angkatan Tentera Yang Kredibel

MISI
Melindungi Kedaulatan, Integriti dan Kepentingan Negara