logo mafhq

PORTAL RASMI
MARKAS ANGKATAN TENTERA MALAYSIA

(MAFHQ)

logo jata
 
gov1
MyGov
mod
MinDef
markas angkatan bersama
MK AB
tentera darat malaysia
TDM
tentera laut diraja malaysia
TLDM
tentera udara diraja malaysia
TUDM

logo mafhq
 

PORTAL RASMI
MARKAS ANGKATAN TENTERA MALAYSIA

(MAFHQ)

 
logo jata

Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan Pertahanan

AKSBPKP

BRIGADIER JENERAL DATO' PAHLAWAN IR ANHAR BIN ANUAR

 KETUA PENGARAH BAHAGIAN PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN PERTAHANAN

 

VISI
- Visi BPKP adalah untuk menjadi satu agensi yang unggul dalam memacu pembangunan fizikal ATM dan berupaya memberi khidmat nasihat profesional kejuruteraan.

 

MISI
- Misi BPKP adalah untuk mengurus pembangunan fizikal ATM dengan cemerlang serta memberi nasihat-nasihat teknikal kepada pengguna terhadap sebarang cadangan pembangunan fizikal baru ATM.

 

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB
- Mengurus keperluan perumahan, bangunan teknikal dan infrastruktur ATM.
- Mengurus, menyelenggara bangunan infrastruktur dan kemudahan kem-kem yang dipertanggungjawabkan.
- Bertanggungjawab untuk mendevenasikan, menjaga dan memastikan asset-aset ATM berbentuk harta kekal terpelihara dan direkodkan dengan baik.