Bahagian Operasi dan Latihan Pertahanan

AKSOLP

MEJAR JENERAL HASHIM BIN AMAN SHAH

ASISTEN KETUA STAF OPERASI & LATIHAN PERTAHANAN

 

VISI

- Untuk menjadi Bahagian yang cekap dan berkesan dalam membina semula Angkatan Tentera boleh dipercayai melalui penglibatan daripada operasi berterusan, latihan dan latihan individu.
MISI
- Meningkatkan keberkesanan operasi, latihan dan latihan individu.
- Mengukuhkan pertahanan kerjasama ini di peringkat serantau dan di peringkat antarabangsa.
- Untuk mengukuhkan hubungan awam dan tentera.
- Untuk membina dan meningkatkan dasar MAF dan doktrin.
PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB
- Mengurus dasar mengenai operasi, latihan dan latihan individu dalam dan luar negara termasuk Operasi Bersama Doktrin.
- Untuk menguruskan operasi MAF, latihan dan individu latihan dalam dan di luar negara.
- Menyelaras penglibatan ATM dalam misi PBB.
- Memantau semua operasi tempatan dan antarabangsa.
- Mengurus pertahanan kerjasama dengan negara-negara sahabat.
- Menguruskan semua operasi HADR.
- Mengurus pelaksanaan semua pertubuhan latihan di bawah bidang kuasa Bahagian ini.