logo mafhq

PORTAL RASMI
MARKAS ANGKATAN TENTERA MALAYSIA

(MAFHQ)

logo jata
 
gov1
MyGov
mod
MinDef
markas angkatan bersama
MK AB
tentera darat malaysia
TDM
tentera laut diraja malaysia
TLDM
tentera udara diraja malaysia
TUDM

logo mafhq
 

PORTAL RASMI
MARKAS ANGKATAN TENTERA MALAYSIA

(MAFHQ)

 
logo jata

Bahagian Siber dan Elektromagnetik Pertahanan

AKSKOMLEKLAKSAMANA MUDA DATO' SHAMSUDDIN BIN HJ LUDIN

 KETUA PENGARAH BAHAGIAN SIBER DAN ELEKTROMAGNETIK PERTAHANAN

 

VISI

- Menjadi Organisasi Siber dan Elektromagnetik Pertahanan yang Unggul.

MISI
- Mengurus Sistem Siber dan Elektromagnetik Pertahanan ATM dengan efektif dan efisyen.

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB
- Mengkoordinasi semua aspek sistem siber dan elektromagnetik pertahanan melibatkan operasi dan latihan.
- Menggubal dan mengemaskini doktrin serta prosedur siber dan elektromagnetik bagi latihan bersama serta gabungan.
- Merancang dasar, pembangunan aset dan pangkalan data Peperangan Elektronik ATM.
- Menentukan penyeragaman semua aspek elektronik dan teknologi alat-alat komunikasi bagi  mewujudkan  interoperability.
- Menguruskan semua sistem dan rangkaian komunikasi strategik termasuk  kemudahan dan penggunaan telefon ATM.
- Bertanggungjawab ke atas pembangunan, pengurusan dan keselamatan sistem komputer ATM.
- Bekerjasama dengan semua agensi kerajaan dan swasta berkaitan komunikasi dan elektronik bagi kepentingan ATM.
- Bekerjasama dengan Angkatan Tentera negara-negara sahabat ke atas semua aspek komunikasi dan elektronik bagi kepentingan bersama.