logo mafhq

PORTAL RASMI
MARKAS ANGKATAN TENTERA MALAYSIA

(MAFHQ)

logo jata
 
gov1
MyGov
mod
MinDef
markas angkatan bersama
MK AB
tentera darat malaysia
TDM
tentera laut diraja malaysia
TLDM
tentera udara diraja malaysia
TUDM

logo mafhq
 

PORTAL RASMI
MARKAS ANGKATAN TENTERA MALAYSIA

(MAFHQ)

 
logo jata

Bahagian Pasukan Simpanan Angkatan Tentera

VISI

  •  Pasukan Simpanan Angkatan Tentera Malaysia bertaraf dunia kelas pertama

 

MISI

  • Memertabatkan Pasukan Simpanan Angkatan Tentera Malaysia yang kredibel setanding dengan kemampuan angkatan tetap

 

OBJEKTIF

  • Menyiapkan angkatan sukarela yang mampu membantu ganti angkatan tetap semasa aman dan darurat.

 

PERANAN

  • Berperanan untuk menyelaraskan segala dasar dan perancangan pembangunan PSAT

 

TANGGUNGJAWAB

  • Mengeluarkan dasar dan konsep serta polisi mengenai PSAT.
  • Melaksanakan liaison dengan agensi-agensi sektor awam dan swasta di atas pengurusan sumber manusia dan logistik sejajar dengan keperluan PSAT.
  • Merancang pembangunan dan menggubal dasar pengurusan dan pentadbiran PSAT.
  • Menyelaraskan dasar latihan dan operasi PSAT.
  • Menyelaras dasar kerahan tenaga (mobilisasi) semasa darurat.
  • Memberi nasihat kepada PAT dan Panglima - panglima perkhidmatan berkenaan PSAT.