PIAGAM PELANGGAN 

Memastikan Fakta dan Rekod Sejarah ATM Sahih serta Terpelihara

PELANGGAN DALAMAN

Warga ATM

PELANGGAN LUARAN

KEMENTAH, Arkib Negara Malaysia, Persatuan Sejarah Malaysia,
Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Swasta,
Penyelidik dari Dalam dan Luar Negara serta Masyarakat Awam

PELANGGAN UTAMA

Negara Malaysia