OBJEKTIF 

1. Mengenalpasti rekod penting yang mengandungi nilai sejarah ketenteraan ATM dan mengurus mengikut amalan pengakriban.

2. Melaksanakan penyelidikan berkaitan sejarah ATM dan berusaha mendapatkan pengiktirafan daripada pihak luar.

3. Mendapatkan grant penyelidikan dan sumber kewangan bagi penerbitan hasil penulisan sejarah ATM.

4. Membangunkan dasar dan polisi untuk kelestarian sejarah serta warisan ketenteraan ATM.