SENARAI AUDIO VISUAL

PAUTAN VIDEO BERKAITAN SEJARAH BAHAGIAN, CAWANGAN, JABATAN DAN

UNIT ANGKATAN TENTERA MALAYSIA

(Sila klik di pautan untuk tontonan video)

PAUTAN VIDEO SUMBANGAN Unifi Tv & MYTV

(Sila klik di pautan untuk tontonan video)

 1.     Jejak Jeneral Mantan Ketua Jurutera – Brig Jen Dato’ Pahlawan Mohd Tairobi bin Abd Razak.
 1.     Jejak Jeneral Mantan Panglima Tentera Udara – Jen Tan Sri Datuk Seri Abdullah bin Ahmad.
 1.     Jejak Jeneral Mantan Panglima Tentera Udara – Jen Tan Sri Rodzali bin Daud.
 1.     Jejak Jeneral Mantan Panglima Angkatan Tentera – Jen Tan Sri Borhan bin Ahmad.
 1.     Wira Samudera – Laksamana Madya Tan Sri Abdul Wahab bin Hj Nawi.
 1.     Ijazah Kemerdekaan

SENARAI TEMURAMAH

 1.     PW II (B) Hj Mokhtar bin Hj Omar (Veteran Congo) Kediaman veteran di Keramat Au5, Kuala Lumpur pada 16 Jan 18.
 1.     Jen (B) Tan Sri Dato’ Mohd Ghazali Seth Pencetus Penubuhan Ketenteraan Malaysia Pejabat Tan Sri Ghazali Mohd Seth 22 Jan 18.
 1.     PW I (B) Jamil bin Ngah (Veteran Congo) di Kediaman veteran di Kuala Lipis, Pahang pada 24 Jan 18.
 1.     Mej (B) Lee Ah Pow (Veteran Congo) UN di Taiping, Perak pada 3 Feb 18.
 1.     Profesor Emeritus Tan Sri Khoo Kay Kim (Tokoh Sejarah Malaysia) di Pejabat Tan Sri, Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya pada 20 Feb 18.
 1.     T.M Dato’ Lela Maharaja, Dato Muhamad Sharip bin Haji Othman (Mencetuskan Idea penubuhan ATM) di Undang Luak Rembau, Negeri Sembilan pada 7 Mac 18.
 1.     Mej (B) D. Swami Gwekanandam A/L David (Pembangun Laman Web/Portal 7th Rangers) di No 19 Persiaran Halaman Ampang 27, Halaman Ampang Mewah 31400 Ipoh pada 27 Mac 18.
 1.     Sesi Dokumentasi Dokumen/Foto/Artifak (Bahan Sejarah) di 91GOP, Kem Batu Gajah pada 19 Apr 18.
 1.     Lt Kol  (B) Robert Rizal (PGB) di Taiping, Perak pada 20 Apr 18.
 1.    Sjn (B) Choo Who Soon (Veteran Congo UN) di Taiping, Perak pada 20 Apr 18.
 1.    Pbt (B) Zin bin Yaacob (PGB) di Taiping, Perak pada 21 Apr 18.
 1.    PW 1 (B) Ilyas  bin Ibrahim (PGB) di Taiping, Perak pada 21 Apr 18.
 1.    Lt Kol (B) Basri bin Omar (PBG & Op Gubir-Terowong) di Unit Sejarah ATM pada 2 Mei 18.
 1.    Lt Kol (B) Mohamad Juraimy Arifin (Veteran Somalia UN) di Unit Sejarah ATM pada 2 Mei 18.
 1.    Mej Jen (B) Dato’ Mahmood Sulaiman (Veteran Congo/Gubir).
 1.    Laksamana Pertama (B) Anuar Alias TLDM (Veteran Anggola UN).
 1.    Brig Jen (B) Dato’ Abd Rahim Abd Rahman TUDM (Veteran Insurgensi/Gubir) di Wangsamaju Kuala Lumpur pada 18 Apr 18.
 1.    Pbt (B) Ujang Mormin WW2 HAT MIZAN.
 1.    Lt Jen (B) Dato Sri Zaini (SP Moden/Jenalek).
 1.    Mej Jen (B) Dato Ranjit Singh (LD).
 1.    Lt Cdr Jason Solomon (Moden/Teluk Aden).