Kaji Selidik ATM ini dilaksanakan selaras dengan Sistem Pengurusan Strategik ATM