Bahagian Operasi dan Latihan Pertahanan

 

 AKS BOLP

Mejar Jeneral Dato' Tengku Muhammad Fauzi bin Tengku Ibrahim

DPMS DPSM PAT KAT KMN KSD AMT PNBB (Bosnia) rcds Sekso TNI psc

Asisten Ketua Staf

Operasi dan Latihan Pertahanan

NO. TEL : 03-20712060  NO. FAKS : 03-269453641 

VISI
-Untuk menjadi Bahagian yang cekap dan berkesan dalam membina semula Angkatan Tentera boleh dipercayai melalui penglibatan daripada operasi berterusan, latihan dan latihan individu.

MISI
-Meningkatkan keberkesanan operasi, latihan dan latihan individu.
-Mengukuhkan pertahanan kerjasama ini di peringkat serantau dan di peringkat antarabangsa.
-Untuk mengukuhkan hubungan awam dan tentera.
-Untuk membina dan meningkatkan dasar MAF dan doktrin.

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB
-Mengurus dasar mengenai operasi, latihan dan latihan individu dalam dan luar negara termasuk Operasi Bersama Doktrin.
-Untuk menguruskan operasi MAF, latihan dan individu latihan dalam dan di luar negara.
-Menyelaras penglibatan ATM dalam misi PBB.
-Memantau semua operasi tempatan dan antarabangsa.
-Mengurus pertahanan kerjasama dengan negara-negara sahabat.
-Menguruskan semua operasi HADR.
-Mengurus pelaksanaan semua pertubuhan latihan di bawah bidang kuasa Bahagian ini.