Statistik Atas Talian 2015

Bil

Jenis Perkhidmatan

Jumlah Transaksi Bagi Tahun 2015

  Jan

  Feb

  Mac

 Apr

  Mei

  Jun

  Jul

Ogos

 Sep

 Okt

Nov

Dis

Catatan

1

IMG

24

13

 35

 45  34  41  21  33  26  15  29  13  

2

MALINDO

36

25

 38

 56 36  46 27  34  31  26  18   4  

3

Webmail Mindef

130

98

 167

 104 128  142 103  134  154 118 169 253  

4

Aduan Atas Talian

23

17

21

 12 16 20 11  14  12  07  01  02  

5

Maklumbalas/Komen

5

6

16

 10 15  11 17  03  05  12  03  01  

6

E-Perolehan

140

106

 209

 302  289  274 238  301  412  202  325  278  

7

E-Pembayaran

35

26

 198

109  188  178 119  164  210  145  256  247  

8

E-Kaunseling

33

37

 59

 46  45 59 70  36  56  14  09  12  

9

Semakan Pengambilan

4102

4230

 3451

3780  2108 2091 1078  864  1203   -   -   -  

10

E-Transit

26

34

307

421

509

 409

697

708

956

634

 784

 845

 

11

JOM MASUK TENTERA

-

-

-

-

-

-

2045

 2186

 2561

3786

2978

 3687