Portal Rasmi
Markas Angkatan Tentera Malaysia

 

My Government MinDef Markas Angkatan Bersama Tentera Darat Malaysia Tentera Laut Diraja Malaysia Tentera Udara Diraja Malaysia
MyGov MinDef MAB TDM TLDM TUDM

 

My Government
Kh, Apr 24, 2014
Text Size

Officer's Service Summary

Kategori perkhidmatan pegawai-pegawai ATM ialah: Pegawai Tauliah Jangka Pendek dan Pegawai Tauliah Tetap

 

PEGAWAI TAULIAH JANGKA PENDEK

 • Perkhidmatan: Ditauliahkan selama 10 tahun dan dibenarkan menyambung perkhidmatan selama 3 tahun. Permohonan menyambung perkhidmatan selepas 13 tahun boleh dimajukan ke pihak atasan untuk pertimbangan dan kelulusan. Boleh memohon sebagai Pegawai Tauliah Tetap selepas berkhidmat selama 5 tahun dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

 

PEGAWAI KADET

 • Akan ditauliahkan dengan pangkat Leftenan Muda atau setaraf

 

PEGAWAI GRADUAN

 • Akan ditauliahkan dengan pangkat Leftenan atau setaraf.

 

PEGAWAI TUGAS IKTHISAS

  • Akan ditauliahkan dengan pangkat Kapten atau setaraf.
  • Kenaikan Pangkat - Setelah menghadiri kursus-kursus tertentu, lulus peperiksaan kenaikan pangkat, kekosongan jawatan dan disokong oleh pegawai atasan.
  • Senarai Tugas - Pegawai-pegawai terbahagi kepada kategori senarai seperti berikut:


   a. Senarai Tugas Am >>Pegawai-pegawai yang ditauliahkan daripada Pegawai Kadet dan Pegawai Graduan yang ditauliahkan secara terus.


   b. Senarai Tugas Ikhtisas >>Pegawai-pegawai yang mempunyai kepakaran/kelulusan profesional di dalam bidang-bidang tertentu dan ditauliahkan secara terus.


  c. Senarai Tugas Khas >>Pegawai-pegawai yang ditauliahkan secara terus daripada askar laskar (anggota biasa) kepada pegawai.

 

PEGAWAI TAULIAH TETAP

 • Perkhidmatan - Jangkamasa perkhidmatan adalah tetap sehingga umur persaraan (mengikut pangkat) dan berpencen. Pegawai-pegawai lulusan ATMA akan ditauliahkan sebagai Pegawai Tauliah Tetap dengan pangkat Leftenan atau setaraf.

 

Presets
Main Style
Patterns
Accent Color
Apply