MAFHQ

Markas Angkatan Tentera Malaysia (MAFHQ)
Jumaat, Februari 27, 2015
Text Size
. .

Artikel

Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan Pertahanan

BPKP1

MEJ JEN DATO' PAHLAWAN MIOR SAFIAN BIN SAIDIN
DPTS PAT JSM PCM KAT KMN ACM PJM PNBB (Iraq-Kuwait) UN Medal (UNIKOM) Dip Mgt Se (INTAN) mpat psc

KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN PERTAHANAN

Tel: 0320712506     Fax:0326918982       E-mail: Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

VISI
-Visi BPKP adalah untuk menjadi satu agensi yang unggul dalam memacu pembangunan fizikal ATM dan berupaya memberi khidmat nasihat profesional kejuruteraan.

MISI
-Misi BPKP adalah untuk mengurus pembangunan fizikal ATM dengan cemerlang serta memberi nasihat-nasihat teknikal kepada pengguna terhadap sebarang cadangan pembangunan fizikal baru ATM.

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB
-Mengurus keperluan perumahan, bangunan teknikal dan infrastruktur ATM.
-Mengurus, menyelenggara bangunan infrastruktur dan kemudahan kem-kem yang dipertanggungjawabkan.
-Bertanggungjawab untuk mendevenasikan, menjaga dan memastikan asset-aset ATM berbentuk harta kekal terpelihara dan direkodkan dengan baik.

Presets . . . . . . . . . . . .
Main Style . .
Patterns . . . . . . . . . . . .
Accent Color
Apply