Portal Rasmi
Markas Angkatan Tentera Malaysia

 

My Government MinDef Markas Angkatan Bersama Tentera Darat Malaysia Tentera Laut Diraja Malaysia Tentera Udara Diraja Malaysia
MyGov MinDef MAB TDM TLDM TUDM

 

My Government
Sa, Apr 19, 2014
Text Size

Bahagian Pasukan Simpanan Angkatan Tentera

VISI

  • PASUKAN SIMPANAN ANGKATAN TENTERA MALAYSIA BERTARAF DUNIA KELAS PERTAMA

 

MISI

  • MEMERTABATKAN PASUKAN SIMPANAN ANGKATAN TENTERA MALAYSIA YANG KREDIBEL SETANDING DENGAN KEMAMPUAN ANGKATAN TETAP

 

OBJEKTIF

  • MENYIAPKAN ANGKATAN SUKARELA YANG MAMPU MEMBANTU GANTI ANGKATAN TETAP SEMASA AMAN DAN DARURAT

 

PERANAN

  • BERPERANAN UNTUK MENYELARASKAN SEGALA DASAR DAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN PSAT

 

TANGGUNGJAWAB

  • MENGELUARKAN DASAR DAN KONSEP SERTA POLISI MENGENAI PSAT.
  • MELAKSANAKAN LIAISON DENGAN AGENSI-AGENSI SEKTOR AWAM DAN SWASTA DI ATAS PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DAN LOGISTIK SEJAJAR DENGAN KEPERLUAN PSAT.
  • MERANCANG PEMBANGUNAN DAN MENGGUBAL DASAR PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PSAT.
  • MENYELARASKAN DASAR LATIHAN DAN OPERASI PSAT.
  • MENYELARAS DASAR KERAHAN TENAGA (MOBILISASI) SEMASA DARURAT.
  • MEMBERI NASIHAT KEPADA PAT DAN PANGLIMA-PANGLIMA PERKHIDMATAN BERKENAAN PSAT
Presets
Main Style
Patterns
Accent Color
Apply