MAFHQ

Markas Angkatan Tentera Malaysia (MAFHQ)
Sabtu, Mei 30, 2015
Text Size
. .

Artikel

Bahagian Hal Ehwal Awam

VISI
-Menjadi elemen perhubungan raya bertaraf professional.

MISI
-Memperkasakan imej, integriti dan kepentingan angkatan tentera malaysia

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB
-Berperanan untuk mengkoordinasi dan melaksanakan program-program promosi, publisiti, penyebaran dan penerangan maklumat/berita berkaitan ATM dengan tepat disamping berinterksi dengan masyarakat bagi menjalinkan perhubungan erat dalam meningkatkan imej ATM.

Presets . . . . . . . . . . . .
Main Style . .
Patterns . . . . . . . . . . . .
Accent Color
Apply