Portal Rasmi
Markas Angkatan Tentera Malaysia

 

My Government MinDef Markas Angkatan Bersama Tentera Darat Malaysia Tentera Laut Diraja Malaysia Tentera Udara Diraja Malaysia
MyGov MinDef MAB TDM TLDM TUDM

 

My Government
Ra, Apr 23, 2014
Text Size

Bahagian Hal Ehwal Awam

VISI

 • MENJADI ELEMEN PERHUBUNGAN RAYA BERTARAF PROFESSIONAL.

 

MISI

 • MEMPERKASAKAN IMEJ, INTEGRITI DAN KEPENTINGAN ANGKATAN TENTERA MALAYSIA

 

OBJEKTIF

 • KECEMERLANGAN PERHUBUNGAN RAYA.
 • KEUPAYAAN STAF.
 • MENGERATKAN DAN MEMPERKUKUHKAN INTERAKSI ATM - RAKYAT

 

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

 • Berperanan untuk mengkoordinasi dan melaksanakan program-program promosi, publisiti, penyebaran dan penerangan maklumat/berita berkaitan ATM dengan tepat disamping berinterksi dengan masyarakat bagi menjalinkan perhubungan erat dalam meningkatkan imej ATM.

 

TANGGUNGJAWAB

Bahagian ini bertanggungjawab dalam perkara-perkara berikut:

 • Membuat liputan media bagi aktiviti-aktiviti rasmi Panglima Angkatan Tentera, Ketua Staf Markas ATM dan Bahagian-bahagian di bawah Markas ATM.
 • Mengkoordinasikan keperluan program-program publisiti dan promosi aktiviti ATM dengan pihak Unit Komunikasi Koporat Kementerian Pertahanan.
 • Menguruskan liputan berdasarkan kepentingan dan keperluan aktiviti latihan, sosial, keagamaan dan kebudayaan di Markas ATM.
 • Menyampaikan penerangan berkaitan dasar (mengikut keperluan) dan aktiviti ATM kepada warga tentera dan masyarakat awam.
 • Menjalin dan mengekalkan hubungan baik dan mesra antara anggota tentera dan masyarakat awam.
 • Bekerjasama dengan Unit Komunikasi Korporat dalam aspek perhubungan raya yang melibatkan ATM khususnya dan Kementerian Pertahanan amnya.
Presets
Main Style
Patterns
Accent Color
Apply