Portal Rasmi
Markas Angkatan Tentera Malaysia

 

My Government MinDef Markas Angkatan Bersama Tentera Darat Malaysia Tentera Laut Diraja Malaysia Tentera Udara Diraja Malaysia
MyGov MinDef MAB TDM TLDM TUDM

 

My Government
Wed, Apr 16, 2014
Text Size

Bahagian Komunikasi dan Elektronik Pertahanan

VISI

Menjadi organisasi komunikasi dan elektronik pertahanan yang unggul.

 

MISI

Mengurus sistem komunikasi dan elektronik pertahanan ATM.

 

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

Peranan utama Bahagian KOMLEK adalah memberi kemudahan komunikasi pertahanan termasuk penghantaran surat/utusan ATM secara efektif dan efisien. Di samping menyelaras hal-hal komunikasi dan elektronik pertahanan, Bahagian ini juga bertanggungjawab ke atas keperluan pengkomputeran dan pengurusan maklumat di Markas ATM, pengurusan aspek peperangan elektronik dan peperangan siber dalam situasi aman, darurat atau peperangan. Ianya juga meliputi penyediaan dan pengurusan semua kemudahan telekomunikasi dan ibusawat telefon ATM. Dengan tertubuhnya MK AB pada 1 Jul 07, tanggungjawab keperluan perancangan dan pelaksanaan komunikasi operasi dan eksesais untuk MK ATM telah dipindahkan kepada staf J6, MK AB. Sungguhpun, demikian penyediaan aset dan kemudahan komunikasi yang diperlukan oleh MK AB masih lagi di bawah tanggungjawab Bahagian KOMLEK.

Presets
Main Style
Patterns
Accent Color
Apply