MENGENAI ILMI ATM

 
     
   

Hari Ulang Tahun ILMI ke 8 disambut pada 29 Julai 2011

     
   

PENGENALAN

ILMI adalah singkatan kepada Institut Latihan Dan Kefahaman Islam Angkatan Tentera Malaysia. Kompleks ILMI telah mula dibina pada 14 Apr 2000 di Jalan Sua Betong, Port Dickson, Negeri Sembilan. Organisasi dan perjawatannya telah diluluskan pada 1 Apr 2001. Ia merupakan Institut yang pertama seumpama ini diwujudkan di dalam Angkatan Tentera Malaysia. Perasmian bangunan ILMI telah dilaksanakan oleh YAB Dato’ Seri Abdullah Hj Ahmad Badawi ( Timbalan Perdana Menteri ketika itu ) pada 29 Julai 2003.

FALSAFAH 

a. Memperkembangkan potensi warga tentera secara menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berlandaskan akhlak serta nilai murni Islam.

b. Melahirkan warga tentera yang berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab serta mampu melaksanakan fungsi masing-masing dalam menjayakan misi ATM serta kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat.

 MATLAMAT

Melahirkan warga tentera yang beriman dan bertaqwa melalui perlaksanaan Dasar Pembinaaan Mental dan Kerohanian Islam ATM (PMAT 9/91) ke arah menjayakan matlamat dan misi ATM.

VISI

Ke arah sebuah Institusi Pendidikan Islam ATM yang berkualiti, seimbang dan berkesan.

MISI

Mempertingkatkan keilmuan dan kefahaman Islam yang sebenar menerusi pembinaan ilmu, iman dan amal ke arah menyumbang kejituan Daya Tempur.

OBJEKTIF

a. Melahirkan warga KAGAT yang mempunyai tahap akademik dan profesional yang tinggi, di dalam aspek kerjaya serta mampu menyampaikan dakwah Islamiah serta memberi pendidikan agama kepada warga tentera dan masyarakat.

b. Memberi bimbingan pelbagai aspek keagamaan bagi membantu melaksanakan ibadah dengan lebih sempurna dan berkesan.

c. Melatih warga tentera dalam aspek peribadatan di medan di samping menghidupkan amalan Sunnah serta nilai-nilai murni warisan peradaban Nabi dan para sahabat serta pahlawan-pahlawan Islam.

d. Memberi bimbingan agama kepada isteri dan anak-anak tentera. 

 

<<< MENU >>>

Anjung Utama
Mengenai ILMI
Komandan ILMI
Carta Organisasi